sample
Hanzi:
Form:
Mode: [?]
Try Cantopop Mode ! ^^
 
to Google Drive. [?]

nei5 sik1 m4 sik1 gong2 jing1 man4 aa1